top of page
Oliebollenfeest - Naomi van Heck - 2021 - 0037.jpg

Oliebollenfeest Delfshaven

Op 28 en 29 december organiseerde Kongsi het Oliebollenfeest bij Het Bollenpandje in Delfshaven. Samen met buurtbewoners bakten we honderden oliebollen, schreven we Buurtpost-kaarten en brachten we de pakketjes rond bij (oudere) buurtgenoten. Zo gingen we langs bij Stichting de Ontmoeting, het Leger Des Heils en deur aan deur. Hiermee maakten we meer dan 500 buurtgenoten blij. 

Foto's door Naomi van Heck

Opdrachtgever

Domein

Type

Jaar

Partners

Eigen initiatief

 

Sociale stad

 

Buurtactiviteit

 

2021

 

Opzoomer Mee, Gemeente Rotterdam, Het Bollenpandje, Stichting de Ontmoeting, Het Leger des Heils, Stichting Essajo en Cultuur Concreet

Oliebollenfeest - Naomi van Heck - 2021 - 0015-2.jpg
Oliebollenfeest - Naomi van Heck - 2021 - 0040-2.jpg

Samen bakken

Kongsi is sinds enkele maanden gehuisvest in Delfshaven, waar we graag de wijk in trekken. Het samen maken van eten werkt verbindend en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Daarnaast is het leuk om samen met een wijkbewoner iets goed voor andere buurtgenoten te doen. Zeker nu we elkaar minder ontmoeten. Op die manier zorgen we voor elkaar.

Met inachtneming van de destijds geldende corona-maatregelen was het mogelijk om gefaseerd over twee dagen circa 16 vrijwilligers uit te nodigen om mee te helpen met het bakken van de oliebollen. Naast de met liefde gebakken oliebollen schreven we ook wat extra’s aan de ontvangers: zoals een lieve kerstkaart van Buurtpost of een tekening. 

We brachten de pakketjes oliebollen en buurtpost-kaarten rond bij diverse (senioren) flatgebouwen in Delfshaven. Ook via partners Stichting de Ontmoeting, Stichting Essajo en Het Leger Des Heils hielpen mee met het uitdelen onder hen doelgroep. In totaal maakten we meer dan 500 personen uit Delfshaven blij met het Oliebollenpakket. 

Artboard 187-100.jpg

Oliebollenfeest (Delfshaven) in cijfers

16 

Vrijwilligers

500

500

Personen blij gemaakt met het oliebollenpakket

Buurtpostkaarten geschreven

Gezien in de media
bottom of page